Studia III stopnia

Studia doktoranckie - stacjonarne na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie, trwają 4 lata i kończą się zrealizowaniem wymogów programowych.

Prowadzone są w formie określonej ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z poźń. nowelizacją) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Ignatianum w Krakowie prowadzone są w obszarze nauk społecznych obejmujących dwie dyscypliny naukowe: nauki o polityce i pedagogika.

Celem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz przygotowanie do samodzielnej, twórczej pracy badawczej