Strona główna Uczelnia International SUMMER SCHOOL IN GUBBIO


SUMMER SCHOOL IN GUBBIO

Drogi Studencie AIK, będący na II lub III roku studiów LICENCJACKICH,

jako uczelnia należąca do Zrzeszenia Katolickich Uczelni w Europie (FUCE) mamy możliwość nominować 1 studenta na częściowo sponsorowany tygodniowy wyjazd na Szkołę Letnią do Włoch. 

Uczestnik pokrywa opłatę w wysokości 100 euro tytułem udziału w szkole letniej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Szkoły Letniej.

SZCZEGÓŁY:

• Miejsce: Włochy, Gubbio, LUMSA University
• Interesujący program wykładów oraz warsztatów wzbogacony o wycieczki kulturowe (m.in. do Asyżu)
• Czas: 5-9 lipiec 2021
• Koszt: 100 euro – pokrywa uczestnik, po zakwalifikowaniu się na wyjazd, w terminie do 1 lutego 2021 roku, na konto organizatorów
• Zapewnione zakwaterowanie w pokojach dzielonych oraz catering
• Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia!

WYMAGANIA OD KANDYDATA: 

• angielski na poziomie min. B2
• dla studentów, którzy do lipca 2021 ukończą drugi lub trzeci rok studiów licencjackich
• dobrze uzasadnione powody, dla których chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu, na podstawie złożonego listu motywacyjnego

Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie swojego zgłoszenia w terminie do 11 grudnia 2020, do godz. 15:00 na adres: iro@ignatianum.edu.pl podając w tytule wiadomości: Gubbio_Imie_Nazwisko

Zgłoszenie winno zawierać dobrej jakości skany (nie zdjęcia!) dokumentów:

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (wypełniony komputerowo i podpisany) – w załączeniu formularz
2. List motywacyjny w języku angielskim (powinien zawierać uzasadnienie dlaczego uczelnia powinna nominować właśnie Ciebie – przygotowany na komputerze i podpisany.
3. CV – w języku angielskim 
4. Zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego 

[Zachęcamy, żeby przygotowanie CV oraz Listu motywacyjnego konsultować z Akademickim Biurem Karier https://ignatianum.edu.pl/akademickie-biuro-karier]

 Przy ocenie wniosków będzie również brana pod uwagę:
- średnia ocen,
- brak zaległości finansowych wobec AIK
- osiągnięcia na rzecz uczelni za bieżący oraz poprzedni rok akademicki (na podstawie dostarczonych skanów zaświadczeń). 

Wszystkie powyższe pliki proszę wysłać jako załączniki w jednym mailu.

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wysłanie nominacji przez uczelnię do organizatorów wydarzenia nie gwarantuje udziału w Szkole Letniej.

Wraz z nominacją będą wysyłane do organizatora List motywacyjny oraz CV, na podstawie których organizator wydarzenia podejmie ostateczną decyzję co do udziału w szkole letniej.