Strona główna Kierunek: Arteterapia


Kierunek: Arteterapia

 

[Powrót do Oferty Edukacyjnej]

NOWY KIERUNEK W OFERCIE AIK!

 

 

 

 

 

STUDIA

 

Koordynatorka studiów dr. hab. Klaudia Węc, prof. AIK kierowniczka Katedry Arteterapii

Wśród wykładowców:

Prekursor twórczej resocjalizacji prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński,

Malarka i graficzka: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek prof. AIK,

Certyfikowani arteterapeuci:

dr hab. Anita Stefańska prof. UAM (teatroterapia), dr hab. Wita Szulc prof. UZ (biblioterapia), Jolanta Gisman-Stoch (visual art therapy, environmental art therapy), Anna Szymanowska (dramaterapia), Tomasz Kuta, Ireneusz Lesicki.

 

Studia dedykowane osobom:

 dostrzegającym terapeutyczny wymiar sztuki;

 aktywnym na polu społecznym oraz artystycznym;

 zamierzającym łączyć pasje artystyczne z aktywnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną).

 

Akademia Ignatianum w Krakowie jest pierwszą polską uczelnią będącą współorganizatorem Europejskiej Konferencji Arteterapeutycznej Traditions in Transition. New articulations in the arts therapies, organizowanej przez Europejskie Konsorcjum Edukacji Arteterapeutycznej ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) w 2017. ECArTE jest konsorcjum uniwersytetów europejskich wspierającym i nadzorującym proces kształcenia i rozwoju zawodowego arteterapeutów w Europie. Studia uzyskały także rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.

 

 • studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym

 • studia II stopnia są prowadzone w trybie stacjonarnym

 • limit przyjęć: 30 osób

 • w drugim semestrze studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia: 

  Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju 

  Arteterapia z twórczą resocjalizacją

 • studia o profilu praktycznym (większość przedmiotów w trybie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów oraz 240 h praktyki zawodowej)

APLIKUJ - ZGŁOŚ SIĘ

Oferta skierowana jest do absolwentów pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce i swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio.

Portfolio (w wersji analogowej lub elektronicznej) powinno zawierać od 5 do 10 przykładów prac/działań artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, wykonań utworów, występów teatralnych, itp. lub osiągnieć na polu aktywności społecznej i kulturalnej z wykorzystaniem potencjału twórczego kandydata. Przykłady prac artystycznych, zapisów oraz kopie świadectw i opinii dotyczących powyższych aktywności powinny wskazywać na umiejętności artystyczne kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz zaangażowanie społeczne.

Na ocenę portfolio (max. 40 pkt) składają się:

0-10 pkt.  – świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata

0-30 pkt. - jakość prac i ich wyraz artystyczny, zaangażowanie w proces twórczy

w tym:

0-20 pkt. - jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność;

0-10 pkt. - ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy.

 

Kandydaci na kierunek Arteterapia rekrutują się w trybie i terminie przewidzianym w procesie rekrutacji dla Akademii Ignatianum w Krakowie. Termin składania portfolio zamieszczony jest w terminarzu rekrutacji.

 

Zachęcamy do przesyłania Portfolio w formie on-line (wersja „papierowa” też jest akceptowana) na adres mailowy: arte.rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Portfolio w wersji analogowej – „papierowej” lub elektronicznej (np. w PDF lub Power Point) powinno zawierać od 5 do 10 przykładów prac/działań artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, wykonań utworów, występów teatralnych, itp. lub osiągnieć na polu aktywności społecznej i kulturalnej z wykorzystaniem potencjału twórczego kandydata. Przykłady prac artystycznych, zapisów oraz kopie świadectw i opinii dotyczących powyższych aktywności powinny wskazywać na umiejętności artystyczne kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz zaangażowanie społeczne.

Duże pliki mogą być załączone jako linki do stron internetowych itp. lub dostarczone na Pendrive lub płycie CD.

 

Oczekiwane składniki Portfolio:

 

1. Dane osobowe

imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres mailowy, telefon, własna strona internetowa - tylko w przypadku, gdy odnosi się bezpośrednio do Państwa praktyki artystycznej.

Fotografia to także dobry pomysł, choć nie jest wymagana.

2. Krótki życiorys artystyczny

Zwięzłe streszczenie dotychczasowych, dokonań, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego i artystycznego: certyfikatów, projektów, kursów, wystaw, koncertów, spektakli i form scenicznych.

3. Zainteresowania

Prosimy o przedstawienie tego, co Państwo robią oraz dlaczego to robią. Jakie przyświecają temu idee, jakim problemom stawiacie Państwo czoła, jakie zagadnienia poruszacie/podejmujecie w swoich pracach/działaniach artystycznych. Warto też napisać nieco o źródłach inspiracji oraz swojej motywacji.

4. Galeria dokonań artystycznych

Prezentacja prac, zwana często galerią, zależy od rodzaju tworzonych dzieł. Przedstawią tu Państwo zbiór fotografii, grafiki czy obrazów, a także duże pliki: filmy, formy sceniczne czy koncerty (prosimy o ich opis z informacją czy zostały zapisane do wglądu komisji rekrutacyjnej na płycie CD, pendrive lub w formie linku do strony). Warto pamiętać by podzielić prace na kategorie, krótko opisać (np. tytuł, rok powstania).

Jeśli dotychczasowe zainteresowania artystyczne nie przełożyły się jeszcze w Państwa życiorysie na praktyczne dokonania, ale pragną Państwo rozwijać swoje pasje i łączyć zainteresowania z aktywnością społeczną, wsparciem ludzi w kryzysach - zachęcamy do napisania eseju, w którym zaprezentują Państwo swoje motywacje do podjęcia studiów na kierunku Arteterapia w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie dysponował warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, do aktywności w tworzeniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli pedagoga - arteterapeuty.

REKOMENDACJE

 

 

 

 

 

 

ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education), organizacja wspierająca i nadzorująca proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajros  Stowarzyszenie Artetarapeutów Polskich, organizacja wspierająca i nadzorująca proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Polsce 

OPINIE STUDENTÓW
 • Arteterapia to nowatorskie spojrzenie na terapię i sztukę. Połączenie tych dwóch dziedzin daje nowe możliwości, a także zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań. Tym właśnie charakteryzuje się Arteterapia w Akademii Ignatianum w Krakowie. Każdy na tym kierunku może rozwinąć swoje twórcze myślenie, talent a także otrzymać wsparcie w postaci doświadczenia przekazywanego przez wykładowców.
         Martyna Pluta, Pedagogika, ścieżka kształcenia: Arteterapia z twórczą resocjalizacją II rok
 
 • Studiowanie Arteterapii z twórczą resocjalizacją było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Poznałam tu intrygujących artystów z różnych dziedzin sztuki - profesorów i studentów. Mimo studiowania online, podczas zajęć, praktyka kreatywnych działań, była możliwa do zrealizowania. Wykładowcy z zaangażowaniem przekazywali nam wiedzę, cenne doświadczenie, a przede wszystkim budowali z nami - studentami - wartościowe relacje. Mogłam znów odpowiedzieć sobie na filozoficzne pytanie "Kim jestem?" - tak ważne w twórczej resocjalizacji. Dziś stwierdzam, że chciałabym być dla moich wychowanków "jaśminowym kwiatem". Jeśli i TY chcesz odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest Twoja artystyczna i terapeutyczna rola, to zapraszam na ten kierunek!

        Dominika Kornecka, Pedagogika, ścieżka kształcenia: Arteterapia z twórczą resocjalizacją II rok