Strona główna Kierunek: Turystyka i rekreacja


Kierunek: Turystyka i rekreacja

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. INFORMACJE O KIERUNKU:

Turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK), to studia o profilu praktycznym, w których akcent został położony na zdobycie kompetencji umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną, m.in. przez odbywanie praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia. Program studiów obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent Turystyki i Rekreacji AIK będzie przygotowany do wykonywania zawodów związanych z branżą turystyczną.

 • studia są prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym
 • studia są prowadzone tylko w trybie stacjonarnym
 • limit przyjęć: 75 osób

 

2. ZAKRESY KSZTAŁCENIA (DO WYBORU):

Turystyka międzynarodowa i regionalna
Turystyka biznesowa i kwalifikowana

 

3. WYBÓR ZAKRESU KSZTAŁCENIA:

[Pobierz] [Otwórz] Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Filozoficznym

SYLWETKA ABSOLWENTA

ZAKRES KSZTAŁCENIA: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA I REGIONALNA oraz TURYSTYKA BIZNESOWA I KWALIFIKOWANA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie nowoczesnych strategii działania i funkcjonowania firm i instytucji branży turystycznej, a także instytucji życia gospodarczego, kulturalnego i społeczno-politycznego,
 • umiejętność zakładania i prowadzenia własnego (głównie małego) biznesu turystycznego.

 

Mozliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu jest profesjonalnie przygotowany do pracy na rynku turystycznym w:
 • biurach podróży,
 • obiektach usług noclegowych,
 • urzędach i instytucjach działających na rzecz rozwoju ruchu turystycznego,
 • biurach informacji turystycznej,
 • firmach i instytucjach rynku usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • zawodach związanych z procesami rekreacji (z wyłączeniem wymagających wykształcenia medycznego lub pokrewnego).
PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

program studiów turystyka i rekreacja I st.