Uchwały Rady Wydziału

2018/2019

Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Maksymiliana Szeląga-Dylewskiego

Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr. Maksymilianowi Szelągowi-Dylewskiemu

Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Płazińskiej

Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr Agacie Płazińskiej

Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Konrada Strączka

Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany składu i uzupełnienia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mirelli Zajegii

Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Mirelli Zajega z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Winiarskiej

Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim ks. mgr. Krzysztofa Piekarskiego

Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Summer Jesuit University Ignatianum in Krakow

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. Regulamin Summer Jesuit university in Krakow

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. Zasady i tryb rekrutacji

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. Program

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 10/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. Umowa o warunkach odpłatności

Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Katedr w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie 

Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Summer School Jesuit University Ignatianum in Krakow

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. Efekty kształcenia

Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra. Bogumiła Konrada Strączka

Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr. Bogumiłowi Konradowi Strączkowi

Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Bogumiła Konrada Strączka

Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Wądołowskiego

Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Marcina Wądołowskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie odwołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Pasternaka

Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Dobosz-Świder

Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Dominiki Dobosz-Świder z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szanduły

Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia powołania Katedry Etyki Zawodu Psychologa oraz Katedry Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie

Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  mgr. Grzegorza Roberta Pasternaka

Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr. Grzegorzowi Robertowi Pasternakowi

Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Roberta Pasternaka

Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zgłoszenia rozprawy doktorskiej Grzegorza Roberta Pasternaka do Nagrody Rektora

Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Klaudii Winiarskiej

Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewy magdaleny chudyby, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Ewy Magdaleny Chudyby

Uchwała nr 32/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marka Liszki, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 33/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie okreslenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marka Liszki

Uchwała nr 34/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego przez ks. mgr. Krzysztofa Piekarskiego

Uchwała nr 35/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Klaudii Winiarskiej

Uchwała nr 36/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr Paulinie Klaudii Winiarskiej

Uchwała nr 37/2018/2019  z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mirelli Marii Zajega

Uchwała nr 38/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Szkoły, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 39/2018/2019 z dnia 5 marca2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szkoły

Uchwała nr 40/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Wloki

Uchwała nr 41/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego przez ks. mgr. Pawła Kaszubę

Uchwała nr 42/2018/2019 z dnia 5marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia struktury katedr w Instytucie Filozofii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie

Uchwała nr 43/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu dyplomowego na studiach piuerwszego stopnia -licencjackich-na kierunku filozofia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia-licencjackich-na kierunku filozofia

Uchwała nr 44/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia - licencjackich - na kierunku kulturoznawstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia-licencjackich-na kierunku Kulturoznawstwo

Uchwała nr 45/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia -licencjackich-na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia-licencjackich-na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uchwała nr 46/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia - licencjackich - na kierunku turystyka i rekreacja

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia-licencjackich-na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 47/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia - magisterkich - na kierunku kulturoznawstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia-magisterskich-na kierunku Kulturoznawstwo

Uchwała nr 48/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tez do egzmainu doktorskiego z dyscypliny naukowej kulturoznawstwo - jako dyscypliny podstawowej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Tezy do egzaminu doktorskiego z kulturoznawstwa jako dyscypliny podstawowej

Uchwała nr 49/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tez do egzmainu doktorskiego z dyscypliny naukowej kulturoznawstwo- jako dyscypliny dodatkowej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2018/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Tezy do egzaminu doktorskiego z kulturoznawstwa jako dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 50/2018/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Szoch-Jędrys

Uchwała nr 51/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mirelli Marii Zajegii

Uchwała nr 52/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr Mirelli Zajedze

Uchwała nr 53/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Dobosz-Świder

Uchwała nr 54/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej ks. mgr. Krzysztofa Piekarskiego

Uchwała nr 55/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Wądołowskiego

Uchwała nr 56/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Liszki

Uchwała nr 57/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzmainów doktorskich mgr. Marka Liszki z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 58/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Tes

Uchwała nr 59/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Barbary Geneji-Pietrzak, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 60/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Barbary Geneji-Pietrzak

Uchwała nr 61/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Bartkowicza, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 62/2018/2019 z dnia  16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 63/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Bogatyńskiej-Kucharskiej, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 64/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Bogatyńskiej-Kucharskiej

Uchwała nr 65/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Cetery, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 66/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marty Cetery

Uchwała nr 67/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Bełtkiewicz, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 68/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Doroty Bełtkiewicz

Uchwała nr 69/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Krupickiej, zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 70/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupickiej

Uchwała nr 71/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Marcina Antoniego Wądołowskiego

Uchwała nr 72/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Marcinowi Antoniemu Wądołowskiemu

Uchwała nr 73/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Anny Dobosz-Świder

Uchwała nr 74/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Dominice Annie  Dobosz-Świder

Uchwała nr 75/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 76/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Marii Szcześniak w dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 77/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego przez mgr. Michała Szandułę

Uchwała nr 78/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim ks. mgr Krzysztofa Piekarskiego

Uchwała nr 79/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ks. mgr Krzysztofa Piekarskiego

Uchwała nr 80/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia ks. mgr. Krzysztofowi Piekarskiemu

Uchwała nr 81/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 82/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 83/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany skadu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Michała Szanduły

Uchwała nr 84/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Wyszogrodzkiej

Uchwała nr 85/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Nadii Moroz-Olshanskiej

Uchwała nr 86/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia do dalszej procedury kandydatki na stanowiska profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie - dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć

Uchwała nr 87/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia do dalszej procedury kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie - dr hab. Anny Zhyrkowej

Uchwała nr 88/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia do dalszej procedury kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie - dr hab. Leszka Zinkowa

Uchwała nr 89/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trez do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej filozofia- jako dyscypliny podstawowej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 89/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Tezy do egzaminu doktorskiego z filozofii jako dyscypliny podstawowej

Uchwała nr 90/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tez do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej filozofia- jako dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 91/2018/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Krzemińskiej

Uchwała nr 92/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dla kierunku Filozofia - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 92/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  Efekty uczenia się dla kierunku filozofia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów filozofia licencjat

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 92/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta filozofia licencjackie

Uchwała nr 93/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dla kierunku Filozofia- studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia-magisterskich na kierunku filozofia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 93/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów filozofia magisterskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 93/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta filozofia magisterskie

Uchwała nr 94/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dla kierunku Kulturoznawstwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  Efekty uczenia się dla kierunku kulturoznawstwo licencjat

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 94/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów kulturoznawstwo licencjat

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 94/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta kulturoznawstwo licencjat

Uchwała nr 95/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dla kierunku Kulturoznawstwo - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  Efekty uczenia się dla kierunku kulturoznawstwo magisterskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 95/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów kulturoznawstwo magisterskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 95/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta kulturoznawstwo magisterskie

Uchwała nr 96/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 96/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  Efekty uczenia się dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna licencjat

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 96/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna licencjat

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 96/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta dziennikarstwo i komunikacja społeczna licencjat

Uchwała nr 97/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dl;a kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 97/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  Efekty uczenia się dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 97/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 97/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie

Uchwała nr 98/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu efektów uczenia się, harmonogramu realizacji programu studiów oraz sylwetki absolwenta dla kierunku Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 98/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.  Efekty uczenia się dla kierunku turystyka i rekreacja licencjat

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 98/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów turystyka i rekreacja licencjat

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 98/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Sylwetka absolwenta turystyka i rekreacja licencjat

Uchwała nr 99/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu harmonogramu realizacji studiów dla kierunku Pscyhologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 99/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów psychologia jednolite stacjonarne

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 99/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Harmonogram realizacji programu studiów psychologia jednolite niestacjonarne

Uchwała nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zawodowych Praktyk Studenckich Wydziału Filozoficznego AIK

Załącznik do Uchwały nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Regulamin Zawodowych Praktyk Studenckich Wydziału Filozoficznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zawodowych Praktyk Studenckich Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zawodowych Praktyk Studenckich Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zawodowych Praktyk Studenckich Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zawodowych Praktyk Studenckich Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawodowych Praktyk Studenckich Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego nr 101/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr 102/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne pierwczego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik do Uchwały nr 102/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program studiów

Załącznik nr 1 do Programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik nr 2 do Programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 103/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Załącznik do Uchwały nr 103/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program Studiów

Uchwała nr 104/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Filozofia - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Załącznik do Uchwały nr 104/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program Studiów

Uchwała nr 105/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Filozofia - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Załącznik do Uchwały nr 105/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program Studiów

Uchwała nr 106/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Kulturoznawstwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Załącznik do Uchwały nr 106/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program Studiów

Uchwała nr 107/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Kulturoznawstwo - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Załącznik do Uchwały nr 107/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program Studiów

Uchwała nr 108/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik do Uchwały nr 108/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Program Studiów

Uchwała nr 109/2018/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej ks.mgr. Pawła Kaszuby

Uchwała nr 110/2018/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Liszki

Uchwała nr 111/2018/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim ks.mgr. Pawła Kaszuby

Uchwała nr 112/2018/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szanduły

Uchwała nr 114/2018/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szanduły

Uchwała nr 115/2018/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania programów studiów dla kierunku Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 116/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marka Liszki

Uchwała nr 117/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "nauki o kulturze i religii" Panu mgr. Markowi Liszce

Uchwała nr 118/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Księdza mgr. Pawła Kaszuby

Uchwała nr 119/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia Księdzu mgr. Pawłowi Kaszubie

Uchwała nr 120/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Michała Szanduły

Uchwała nr 121/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "nauki o kulturze i religii" Panu mgr. Michałowi Szandule

Uchwała nr 122/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Michała Szanduły

Uchwała nr 123/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia rozprawy doktorskiej dr. Michała Szanduły do Nagrody Rektora

Uchwała nr 124/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Marka Liszki

Uchwała nr 125/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia rozprawy doktorskiej dr. Marka Liszki do Nagrody Rektora