Zarządzenia Dziekana

2018/2019

Zarządzenie nr 1/2018/2019 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Oceny Nauczycieli Akademickich

Zarządzenie nr 2/2018/2019 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału Filozoficznego

Zarządzenie nr 3/2018/2019 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 4/2018/2019 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Wydziału Filozoficznego 

Zarządzenie Nr 5/2018/2019 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych i Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Zarządzenie Nr 6/2018/2019 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespolu ds.Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Zarządzenie Nr 6A/2018/2019 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału Filozoficznego

Zarządzenie Nr 7/2018/2019 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych oraz potwierdzenia składu Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunku Filozofia

Zarządzenie Nr 8/2018/2019 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds.Oceny Tematów Prac Dyplomowych kierunku Filozofia

Zarządzenie Nr 9/2018/2019 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr 10/2018/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr 11/2018/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja  

Zarządzenie Nr 12/2018/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Wdrożenia zaleceń Komisji Eksperckiej AVERPO

Zarządzenie Nr 13/2018/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr. Łukasza Burkiewicza w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego  

Zarządzenie Nr 14/2018/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr. Izabeli Kaczmarzyk w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

Zarządzenie Nr 15/2018/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Zarządzenie Nr 16/2018/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr Bogusławy Bodzioch-Bryły w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Zarządzenie Nr 17/2018/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w składzie Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Psychologia

Zarządzenie Nr 18/2018/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny dorobku naukowego dr  hab. Anny Zhyrkovej kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie Nr 19/2018/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny dorobku naukowego dr  hab. Moniki Stankiewicz-Kopeć  kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie Nr 20/2018/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr. Józefa Ruszara w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Zarządzenie Nr 21/2018/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 22/2018/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr. Andrzeja Sarnackiego SJ w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Zarządzenie Nr 23/2018/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania  Wydziałowej Komisji do  spraw oceny projektów dofinansowania z dotacji na naukę i działalność statutową  dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie w 2019 r.

Zarządzenie Nr 24/2018/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr 25/2018/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr 26/2018/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie poszerzenia składu Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Zarządzenie Nr 27/2018/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozwiązania Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Psychologia

Zarządzenie Nr 28/2018/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Psychologia            

2019/2020

Zarządzenie Nr 1/2019/2020 z dnia 14 października  2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Dziennikarstwa

Zarządzenie Nr 2/2019/2020 z dnia 14 października  2019 r. w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich przez studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzenie Nr 3/2019/2020 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego prof.dr.hab. Stanisława Głaza SJ, kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie Nr 4/2019/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2019/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Wydziale Filozoficznym AIK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2019/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Wydziale Filozoficznym AIK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2019/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Wydziale Filozoficznym AIK

Zarządzenie Nr 6/2019/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Zarządzenie Nr 7/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunku Psychologia

Zarządzenie Nr 8/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Psychologia

Zarządzenie Nr 9/2019/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych oraz terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Filozoficznym AIK w roku akademickim 2019/2020

 

2020/2021

Zarządzenie Nr 1/2020/2021 z dnia 1 pazdiernika 2020 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Prac Dyplomowych dla kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 z dnia 1 pazdiernika 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Prac Dyplomowych dla kierunków: Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Zarządzenie Nr 3/2020/2021 z dnia 1 pazdiernika 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu Oceny Prac Dyplomowych dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Zarządzenie Nr 4/2020/2021 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzienia Regulaminu Opiekuna Roku dla kierunków prowadzonych na Wydziale Filozoficznym AIK

Załącznik do Zarządzenia nr4/2020/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Opiekuna Roku dla kierunków prowadzonych na Wydziale Filozoficznym AIK

Zarządzenie Nr 5/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Justyny Łukaszewskiej-Haberko, kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego AIK

Zarządzenie Nr 6/2020/2021 z dnia 28 października 2020r. w sprawie dokonania zmian w składzie Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Filozofia 

Zarządzenie nr 7/2020/2021 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Marcina Jabłońskiego, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 8/2020/2021 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. Łukasza Burkiewicza, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 9/2020/2021 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia obowiązków kierowników studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 10/2020/2021 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Izabeli Kaczmarzyk, kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 11/2020/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Andrzeja Sarnackiego SJ, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 12/2020/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Bogusławy Bodzioch-Bryły, kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2020/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. Pawła F. Nowakowskiego, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 14/2020/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Carla Humphriesa

Zarządzenie nr 15/2020/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Zarządzenie nr 16/2020/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Leszka Gęsiaka SJ, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Zarządzenie nr 17/2020/2021 z dnia 7 maja 2021r. w sprawie trybu wyboru zakresu kształcenia (ścieżki kształcenia) na kierunkach prowadzonych w Wydziale Filozoficznym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 18/2020/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych oraz terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 19/2020/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021