Strona główna Rekrutacja Oferta edukacyjna


Oferta edukacyjna

Oferta na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia
  • Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum odbywa się na kierunek a nie na zakres kształcenia.
  • Najedź kursorem na odpowiednią grafikę odnoszącą się do poszczególnego kierunku studiów na AIK, a w jednym miejscu otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące opisu kierunku, trybu i stopnia studiów, wyboru zakresu kształcenia oraz sylwetki absolwenta.
  • Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.

 

Lista kierunków, na które prowadzimy rekrutację uzupełniającą znajduje się na stronie IRK

 

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - PROJEKT NCBR
„Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”
Rekrutacja na 4 rok (7 semestr)

FILOZOFIA

KULTUROZNAWSTWO

TURYSTYKA I REKREACJA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PSYCHOLOGIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA

ARTETERAPIA
NOWY KIERUNEK W OFERCIE AIK!

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA

NAUKI O POLITYCE

ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie:

 "KANDYDACI na studia w AIK"
Oferta kierunków studiów podyplomowych

Rekrutacja na wybrane kierunki podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 trwa do 30 września 2021r.
Kandydacie pamiętaj! Do potwierdzenia zgłoszenia internetowego, niezbędne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021r.
W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:
Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU
Logopedia
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
Arteterapia w animacji kultury
INSTYTUT FILOZOFII
Etyka (dla nauczycieli)
 
 
Oferta Szkoły Doktorskiej

1. Akademia Ignatianum prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach

a) Filozofia,

b) Nauki o kulturze i religii,

c) Nauki o polityce i administracji,

d) Pedagogika.

 

2. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej

Kształcenie trwa 8 semestrów.

 

3. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie

 

4. Akty prawne: