Akty prawne

 

Uprzejmie informujemy, że "Zarządzenia Dziekana" oraz "Uchwały Rady Wydziału" dostępne są obecnie w REPOZYTORIUM pod adresem: https://repo.ignatianum.edu.pl/