Strona główna Polityka prywatności


Polityka prywatności

Polityka Prywatności Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego opracowaliśmy niniejszą „Politykę Prywatności”. Jest to dokument, który informuje o tym, w jaki sposób posługujemy się ich danymi osobowymi, jak długo je przechowujemy i komu je przekazujemy w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Informujemy również, że jesteśmy Administratorem danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz jakie w związku z tym prawa im przysługują. Jednocześnie też przekazujemy informację o stosowanych plikach cookie.

 

Pliki Cookies na naszej stronie internetowej

W ramach prawidłowego funkcjonowania tj. kompletnego, poprawnego i czytelnego wyświetlania treści i obrazów, posługujemy się plikami cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych np. komputer, telefon. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Pliki cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z Twoich urządzeń.

 

1.      Rodzaje i cele plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej:

 

 • Pliki cookies sesyjne

przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

 

 • Pliki cookies trwałe

przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

 

 • Pliki cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej  

b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej

c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,  wyglądu strony internetowej itp.

d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

e/ zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO.

 

 •  Pliki cookies zewnętrzne (umieszczane przez Partnerów Administratora) w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak też kontroli ilości wyświetlanych reklam

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtube.com – polityka prywatności –  www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

 

2. Pliki cookies gromadzą anonimowe dane statystyczne o odwiedzających stronę internetową. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

3. W trakcie odwiedzania strony internetowej do urządzenia końcowego wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez stronę internetową.

4. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług serwisowych i technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze. 

5. Na stronie internetowej mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.

6.   Pliki cookies, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

7. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, wpływa na to, że pliki cookies zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

8.  Zmiana i usuwanie plików cookies:

 

 • Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenie używania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

 • Zmiany domyślnych ustawień można dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • w przeglądarce Chrome

 • w przeglądarce Firefox

 • w przęglądarce Internet Explorer

 • w przeglądarce Opera

 • w przeglądarce Safari

 • w przeglądarce Microsoft Edge

 

GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTP,

 • kod odpowiedzi HTTP,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

WYKORZYSTYWANIE ZBIERANYCH DANYCH

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki (tzw. wtyczki) do innych stron WWW. Dzięki temu, możesz odwiedzić nasz profil prowadzony w mediach społecznościowych takich jak np. Facebook, Twiter, Youtube, Instagram. W tym zakresie portal społecznościowy jest ich współadministratorem. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu promowania naszej Uczelni. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”.

Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

KTO ADMINISTRUJE DANYMI

Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Ignatianum z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Można się z nami skontaktować pisząc do nas lub do naszego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Przetwarzamy dane w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania znajdujących się na naszej stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych a także kontroli ruchu na stronie.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Dane będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu do ich przetwarzania, co związane jest również z plikami cookies i ich ustawieniami. W każdym czasie mogą Państwo samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia, z którego korzystasz. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

​Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy cofnięcia udzielonej zgody gdy została udzielona - co jednak nie wpłynie na okres przed jej cofnięciem (a których realizacja następuje w sposób zgodny z RODO). W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w zakładce „Kontakt”. Mogą Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji a wpływa wyłącznie na funkcjonalność korzystania z naszej strony internetowej. Dane nie podlegają profilowaniu. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe przekazywane są firmom i podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Ignatianum po to, aby zrealizować ww. cel. Są to przykładowo: dostawcy i serwisanci usług oraz rozwiązań teleinformatycznych, doradcy prawni itp. W uzasadnionych przypadkach mogą być to uprawnione organy państwowe.

Polityka Prywatności jest dokumentem, który może być aktualizowany i zmieniany w związku ze stałym mierzeniem i sprawdzaniem środków bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

 

INFORMACJA O OCHRNIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ UNIWERYSTETU IGNATIANUM W KRAKOWIE

Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych jak również przysługujące Państwu prawa pozostają bez zmian, zgodnie z informacją zawartą w punkcie pt. "Kto administruje danymi".

Państwa dane osobowe (kontaktowe) pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z naszą dotychczasową współpracą/kontaktem. Jeśli jednak nie współpracowaliśmy dotychczas lub nie mieliśmy kontaktu, pozyskaliśmy je ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak np. strony internetowe instytucji, w których Państwo pracują, rejestry przedsiębiorców (CEiDG, KRS), portale społecznościowe itp.

Posługujemy się Państwa danymi osobowymi w celu przekazywania zaproszeń na wydarzenia organizowane lub współorganizowane lub w których Uniwersytet Ignatianum jest partnerem.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, danych zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. utrzymywanie relacji z przyjaciółmi Uniwersytetu Ignatianum, albo udzielona zgoda na przekazywanie ww. zaproszeń, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Danymi będziemy posługiwać się przez okres niezbędny do realizacji opisanego powyżej celu, ale nie dłużej niż do czasu Państwa rezygnacji z chęci otrzymywania tego typu zaproszeń. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas tego typu zaproszeń, prosimy o taką informację zgodnie z naszymi danymi kontaktowymi.

Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji a wpływa wyłącznie na utratę otrzymywania ww. wiadomości i zaproszeń. Dane nie podlegają profilowaniu. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe przekazywane są firmom i podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Ignatianum po to, aby zrealizować ww. cel. Są to przykładowo: dostawcy i serwisanci usług oraz rozwiązań teleinformatycznych, operatorzy pocztowi (kurierzy i Poczta Polska), doradcy prawni itp. W uzasadnionych przypadkach mogą być to uprawnione organy państwowe.

 

KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych jak również przysługujące Państwu prawa pozostają bez zmian, zgodnie z informacją zawartą w punkcie pt. "Kto administruje danymi".

Państwa dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, przetwarzamy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, danych zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, w którym przekazują nam Państwo szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku udzielona zgoda, o której mowa w art. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Danymi posługujemy się przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa; czas upływu okresów przedawnienia roszczeń związanych z przekazanymi informacjami a w przypadku, w którym mogą one stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu sądowym/administracyjnym, do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania; czas do momentu wycofania zgody.

Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji, ale uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub realizację zapytania. Dane nie podlegają profilowaniu. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe przekazywane są firmom i podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Ignatianum po to, aby zrealizować ww. cel. Są to przykładowo: dostawcy i serwisanci usług oraz rozwiązań teleinformatycznych, doradcy prawni itp. W uzasadnionych przypadkach mogą być to uprawnione organy państwowe.

 

DORĘCZANIE ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH 

Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych jak również przysługujące Państwu prawa pozostają bez zmian, zgodnie z informacją zawartą w punkcie pt. "Kto administruje danymi".

Dane osobowe (kontaktowe) pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z naszą dotychczasową współpracą/kontaktem. Jeśli jednak nie współpracowaliśmy dotychczas lub nie mieliśmy kontaktu, pozyskaliśmy je ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak np. strony internetowe instytucji, w których Państwo pracują, rejestry przedsiębiorców (CEiDG, KRS), portale społecznościowe itp.

Posługujemy się danymi osobowymi w celu doręczenia życzeń świątecznych i okolicznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – którym jest utrzymywanie relacji z przyjaciółmi Uniwersytetu Ignatianum.

Danymi będziemy posługiwać się przez okres niezbędny do realizacji opisanego powyżej celu, ale nie dłużej niż do czasu Państwa rezygnacji z chęci otrzymywania tego typu życzeń. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas tego typu życzeń, prosimy o taką informację zgodnie z naszymi danymi kontaktowymi. W szczególnych przypadkach dane możemy przetwarzać do czas upływu okresów przedawnienia roszczeń, a w przypadku, w którym mogą one stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu sądowym/administracyjnym, do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji. Dane nie podlegają profilowaniu. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe przekazywane są firmom i podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Ignatianum po to, aby zrealizować ww. cel. Są to przykładowo: dostawcy i serwisanci usług oraz rozwiązań teleinformatycznych, doradcy prawni itp. W uzasadnionych przypadkach mogą być to uprawnione organy państwowe.