Strona główna Opłaty


Opłaty

Podania dotyczące płatności za kształcenie i usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie należy składać osobiście w Dziale Finansowo-Księgowym (pok. 200) 

lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oplaty@ignatianum.edu.pl

Podanie wysyłane drogą elektroniczną musi być własnoręcznie podpisane i następnie zeskanowane.

Adresatem podania jest Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć.