Strona główna Stypendia


Stypendia

Szanowni Studenci oraz Doktoranci,

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami odnośnie przyznawanych stypendiów znajdującymi się w zakładkach po lewej stronie.

 

 Nabór Główny wniosków stypendialnych na rok akademicki 2019/2020:

W związku z wejściem w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wprowadziła zmiany m.in. do warunków przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020, w dalszym ciągu pracujemy nad dostosowaniem systemu przyznawania stypendiów do najnowszej ustawy.

Zmianie m.in. ulegną:

- Regulaminy przyznawania stypendiów,

- Wymagane załączniki, które załącza się do wniosków.

 

UWAGA!

Informacje na temat terminów składania wniosków stypendialnych, nowych przepisów oraz nowych załączników pojawią się w drugiej połowie września na tej stronie.

W związku z powyższym uprzejmię prosimy śledzić na bieżąco stronę.

 

 

Stałe godziny przyjęć Biura Stypendialnego

WAŻNE!

Biuro Stypendialne będzie nieczynne od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r.

 

W okresie czerwiec - wrzesień Biuro Stypendialne przeniesione do p. 111 w głównym budynynku AIK:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  - godz. 10:00 -13:00

środa - dzień wewnętrzny

 

UWAGA! Ze względu na trwający proces rekrutacyjny na studia, Biuro Stypendialne będzie NIECZYNNE w nastepujących dniach:

- 28 czerwca 2019 r.

- 17- 18 lipca 2019 r.

- 29 lipca 2019 r.

- 6 sierpnia 2019 r.

- 4 września 2019 r.

- 12 września 2019 r.

- 23 wrzesnia 2019 r.

- 11 października 2019 r.