Władze

WIELKI KANCLERZ
Ojciec Generał Arturo Sosa Abascal SJ
Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego

WIELKI WICEKANCLERZ
Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ
Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

 

 REKTOR
 ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

 pokój 2A (budynek Zofijówka)

 tel. 123 999 502

 rektorat@ignatianum.edu.pl 

 

 PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI 

 dr hab. Artur Wołek, prof. AIK

 Dyżury we wtorki w godz. 10.30 – 11.30

 

 rektorat@ignatianum.edu.pl

 

 PROREKTOR DS. STUDENCKICH

 dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

 Dyżury w poniedziałki w godz. 11.45-13.30 

 rektorat@ignatianum.edu.pl

 

 

 PROREKTOR DS. NAUKI

 ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK

 Dyżury w środy w godz. 11:00-12:00

 rektorat@ignatianum.edu.pl

 

 

 KANCLERZ

 mgr inż. Sylwia Momot-Luzara MBA

 

 sylwia.momot@ignatianum.edu.pl

 

 

 

RZECZNIK AKADEMII IGNATIANUM w KRAKOWIE

Ks. dr Jacek Prusak SJ

rektorat@ignatianum.edu.pl