Władze

WIELKI KANCLERZ
Ks. Arturo Sosa Abascal SJ
Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego

WICEKANCLERZ
Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ
Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

 

 REKTOR
 Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

 pokój 2A (budynek Zofijówka)

 tel. 123 999 502

 rektorat@ignatianum.edu.pl 

 

 

 

 PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI 

 dr hab. Artur Wołek, prof. AIK

 

 rektorat@ignatianum.edu.pl

 

 

 

 

 PROREKTOR DS. STUDENCKICH

 dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć

 

 rektorat@ignatianum.edu.pl

 

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI

ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK 

 

rektorat@ignatianum.edu.pl

 

RZECZNIK AKADEMII IGNATIANUM w KRAKOWIE

ks. dr Jacek Prusak SJ

rektorat@ignatianum.edu.pl