Strona główna Uczelnia


Uczelnia

Uczelnia

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Działalność uczelni możliwa jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U.  1999 nr 63 poz. 727).

Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Poprzez uznanie przez władze państwowe tej jednostki w 1989 roku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, mógł zainaugurować kształcenie laikatu. Przez kolejne dziesięć lat ośrodek rozwijał się i otwierał kolejne kierunki studiów, przez co przekształcił się w 1999 roku w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Od 1 października 2011 roku, uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie.

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika, nauki o polityce. Wydział Filozoficzny do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na obu Wydziałach w Krakowie są prowadzone także studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

 

 

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE NALEŻY DO NASTĘPUJĄCYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

 

           European Federation of Catholic Universities (FUCE)

 

            International Federation of Catholic Universities (IFCU)

 

  International Association of Jesuit Universities (IAJU)

 

       Kircher Network

 

              European Jesuit Network (SCRIBANI)

 

           Higher Education for Social Transformation (HEST)

 

 

      European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE)