Strona główna KONTAKT


KONTAKT

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE 

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków


tel. 12 39 99 500, fax 12 39 99 501
REGON: 357244777
NIP: 676-16-87-491
Konto bankowe: Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366

 

REKTORAT


Budynek Zofijówka – pok. 2
tel. 12 39 99 502
rektorat@ignatianum.edu.pl 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

10:00-13:00

ARCHIWUM I KANCELARIA UCZELNI


Budynek Zofijówka – pok. 07
tel. 12 39 99 595

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

7:30-14:30

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Sekretariat Wydziału 
– pok. 107A, 108, 108A

tel. 12 39 99 520
filozofia@ignatianum.edu.pl
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
psychologia@ignatianum.edu.pl studiadoktoranckie@ignatianum.edu.pl

WIĘCEJ

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekanat  
- pok. 101

tel. 12 39 99 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

 

WIĘCEJ

BIURO REKRUTACJI

Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 12 39 99 699

rekrutacja@ignatianum.edu.pl

WIĘCEJ

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

pok. 203
tel. 12 39 99 591

iro@ignatianum.edu.pl

WIĘCEJ

BIURO STYPENDIALNE


Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 12 39 99 586
stypendia@ignatianum.edu.pl 


WIĘCEJ

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Budynek Zofijówka - pok. 02

tel. 12 39 99 586
bon@ignatianum.edu.pl

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Budynek Zofijówka – pok. 7
tel. 12 39 99 612

abk@ignatianum.edu.pl


WIĘCEJ

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH 

Pok. 202
tel. 12 39 99 653


WIĘCEJ

BIURO PROMOCJI


Budynek Zofijówka – pok. 14
tel. 12 39 99 615

biuropromocji@ignatianum.edu.pl 


WIĘCEJ

BIURO PROJEKTÓW


Budynek Zofijówka – pok. 7
tel. 12 39 99 611
biuroprojektow@ignatianum.edu.pl


WIĘCEJ

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY

pok. 200
tel. 12 39 99 570
finanse@ignatianum.edu.pl

WIĘCEJ

DZIAŁ KADR 

pok. 102
tel. 12 39 99 580
kadry@ignatianum.edu.pl 

 WIĘCEJ

BIBLIOTEKA


tel. 12 39 99 680
biblioteka@ignatianum.edu.pl


WIĘCEJ

WYDAWNICTWO IGNATIANUM


Budynek Zofijówka, pok. 6

tel. 12 39 99 620
wydawnictwo@ignatianum.edu.pl

WIĘCEJ

DZIAŁ IT 

pok. 502
tel. 12 39 99 600
it@ignatianum.edu.plSAMORZĄD STUDENCKI


tel. 12 39 99 664

WIĘCEJ

PORTIERNIE
Budynek główny

tel. 12 39 99 659

Budynek Zofijówka

tel. 12 39 99 658

DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY
Dział Inwentaryzacji Mienia


tel. 12 39 99 663

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

iod@ignatianum.edu.pl 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA


tel. 12 39 99 624