Dział IT

Obowiązki Działu IT AIK realizuje szereg osób. Najbardziej rozpoznawalnymi "twarzami" są Panowie Piotr Przybyłowski oraz Jakub Kouba, którzy stacjonarnie przebywają w budynku Uczelni i realizują większość Bieżących potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem AIK. Mniej widoczną, ale równie ważną rolę, spełnia Pan Wojciech Łepkowski odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą sieciową i systemami od nich uzależnionymi (kontrola dostępu, konfiguracja sieci, okablowanie serwerowni). W związku z wdrożeniem USOSa coraz częściej w prace działu IT będzie zaangażowany Pan Paweł Panasiuk, który przeszedł cały cykl uruchomieniowy tego systemu. Do pomocy włączani są także Panowie Piotr Karski (przy kwestiach wyboru i zakupu sprzętu komputerowego) oraz Pan Jerzy Drozdowski (przy pracach związanych z pobocznymi stronami WWW będącymi pod opieką IT). 

Działem IT zarządza Pan Piotr Gruszczyński, który odpowiedzialny jest za kwestie organizacyjne IT, takie jak asysta przy projektach, współpraca z Działem Zamówień Publicznych czy też dostawcami zewnętrznymi oraz rozwój usług - nowo powstające instalacje, czy testy i wybór nowych rozwiązań. Najbliższy czas to naturalnie udział w realizacji projektów wdrożeniowych (USOS, TETA, platformy pracownicze i studenckie). W ramach projektów przewidziana jest platforma wspomagająca procesy zarządzania całością infrastruktury, która ułatwi identyfikacje problemów i ich usuwanie. W nieodległych planach jest też uruchomienie drugiej serwerowi, która będzie w stanie przejąć obowiązki głównej w 100% w przypadku (odpukać) rozległej awarii. Rozpoczynamy ponadto prace nad unowocześnieniem rozwiązań nagłaśniających w Auli i powiązanych salach oraz doposażenie ich w pętle indukcyjne. Wśród planów jest włączenie AIK w struktury eduroam (odłożone z powodu pandemii) oraz dołączenie do programu EWP, Erasmus Without Paper.

 

Kontakt z Działem IT:

tel. 12 39 99 600
e-mail: it@ignatianum.edu.pl