Obsługa Studentów odbywa się za pośrednictwem Centrum Obsługi Studenta:

 

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

 

Dziekanat Wydziału Filozoficznego

Centrum Medialne WAM p. A/3 (I piętro)
Kierownik Dziekanatu
mgr Natalia Karpierz
tel. 12 39 99 510
e-mail: dziekanatwf@ignatianum.edu.pl
Dziekanat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

SEKRETARIATY WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO

Instytut Filozofii

tel. 123 999 523

strona www.

e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl
pokój 011
Młodszy specjalista
lic. Anna Misiniec 
tel. 12 39 99 524 
e-mail: anna.misiniec@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

tel. 12 39 99 513

strona www.

e-mail: ikid@ignatianum.edu.pl

pokój 009

Kierownik Sekretariatu Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
mgr inż. Marta Bukowiec
tel. 12 39 99 525
e-mail: marta.bukowiec@ignatianum.edu.pl
 
Specjalista ds. studenckich (obsługa kierunków: Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja)
mgr Joanna Tlałka 
tel. 12 39 99 565
e-mail: joanna.tlalka@ignatianum.edu.pl
 
Młodszy specjalista (obsługa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczena)
mgr Magdalena Smagacz
tel. 12 39 99 527
e-mail: magdalena.smagacz@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Psychologii 

tel. 12 39 99 512

strona www.

e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl

pokój 109

Kierownik Sekretariatu Instytutu Psychologii
mgr Maria Sołtys
tel. 12 39 99 529
e-mail: maria.soltys@ignatianum.edu.pl
 
Starszy specjalista ds. obsługi studentów
mgr Joanna Nosal 
tel. 12 39 99 521
e-mail: joanna.nosal@ignatianum.edu.pl