Akty prawne

Warunki i tryb rekrutacji

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

 

OLIMPIJCZYCY

  • Uchwała nr 13/2018/2019  Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOŁA DOKTORSKA

Regulaminy i zarządzenia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

 
 
 
STUDIA PODYPLOMOWE:
 
SZKOŁA DOKTORSKA:

 

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA ROZPOCZĘTE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021