Strona główna Uczelnia Komunikaty 9 lat istnienia Centrum Ochrony Dziecka


29.03.2023

9 lat istnienia Centrum Ochrony Dziecka


Inspirowanie zmian i cierpliwe uczenie przedstawicieli różnych struktur Kościoła w Polsce jak mierzyć się z problemem wykorzystania seksualnego małoletnich, w sposób odważny i bez "zamiatania pod dywan” to istotny wkład Centrum Ochrony Dziecka (COD) w przemianę mentalności. W sobotę, 4 marca minęło 9 lat od formalnego powołania do istnienia COD przez Rektora i Senat naszej Uczelni jako jednostki międzywydziałowej Akademii Ignatianum w Krakowie.

- Centrum nie miało wyręczać organów ścigania albo być alibi dla innych działań – mówił wtedy dyrektor COD o. Adam Żak SJ, deklarując, że będzie ono kształcić specjalistów, którzy zdobytą wiedzę i doświadczenie przeniosą do własnych środowisk. Chciał, aby byli w stanie zbudować system prewencji w instytucji, w której pracują a także dobrze ocenić czynniki ryzyka oraz reagować, gdy dziecku dzieje się krzywda. - Wszystko po to, aby ochrona małoletnich stała się priorytetem Kościoła, przyczyniając się do odbudowywania zaufania wiernych, nadwyrężonego skandalami. Kościół musi chronić najsłabszych, i mamy nadzieję, że uda się nam do tego przyczynić – mówił przed 9 laty o. Żak.

Obecnie to właśnie COD na Akademii Ignatianum w Krakowie realizuje od 2016 r. pierwsze i jak dotąd jedyne w Polsce trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. W październiku ruszy ich siódma edycja. Ponadto prowadzi różne szkolenia, w tym profesjonalne szkolenia delegatów, duszpasterzy czy także kuratorów, bowiem działalność szkoleniowa oraz opracowywanie i rozwój programów profilaktycznych, proponowanie wzorów dobrych praktyk w różnych środowiskach duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych należy do podstawowych zadań Centrum Ochrony Dziecka.

Jak oceniają tę pracę słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy szkoleń?

 

Więcej informacji pod adresem na stronie COD:

https://cod.ignatianum.edu.pl/