Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii "Akademia Wartości" - Projekt Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i Instytutu Filozofii AIK


"Akademia Wartości" - Projekt Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i Instytutu Filozofii AIK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy do uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie filozoficznym online przygotowanym przez wykładowców z Instytutu Filozofii. 

Wykłady odbywać się będą w ramach wspólnie podjętej inicjatywy pod nazwą „Akademia wartości, której celem jest uwrażliwienie współczesnego człowieka na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w., oraz poprzez przybliżenie poglądów wybranych myślicieli z historii filozofii w kontekście ponadczasowych dylematów egzystencjalnych. Nasza inicjatywa przewiduje jeden wykład w wybrany poniedziałek każdego miesiąca z obszarów tematycznych takich jak: kultura komunikacji, etyka w życiu społecznym, wartości a ekologia, rola dialogu i relacji we współczesnym świecie, rozwój człowieka w horyzoncie wartości, kondycja moralna człowieka w XXI w: ambicje, zagubienie, poszukiwanie, tęsknota. 

Mamy nadzieję, że nasz wspólny projekt spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony oraz zachęci do włączenia się w dyskusję nad rolą i znaczeniem wartości w życiu człowieka. W trakcie każdego spotkania online przewidujemy również przestrzeń dla wypowiedzi ze strony Słuchaczy: na Państwa uwagi, komentarze, pytania. Nazwa, którą wybraliśmy dla naszego projektu  - Akademia - przywołuje starożytne korzenie, które sięgają greckiego gaju Akademosa, w którym Platon założył swoją antyczną szkołę. Zadaniem tej szkoły było zachęcanie do myślenia, szukanie prawdy, ale zawsze w relacji z drugim człowiekiem, w dialogu. I temu przesłaniu chcemy pozostać wierni. 

Pierwszy wykład z zaplanowanego cyklu, połączony z oficjalnym otwarciem naszej Akademii, odbędzie się  17 stycznia o godz. 15:00 na platformie Webex. Pani dr Magdalena Kozak (Instytut Filozofii AIK) w swoim wystąpieniu podejmie temat: Filozofia dialogu i spotkania jako filozofia wartości. Do końca stycznia zaktualizujemy listę kolejnych terminów wykładów oraz podamy tematy wystąpień wraz z nazwiskami Prelegentów. 

Więcej informacji tutaj.

 

Terminarz wykładów:

17.01.2022 – dr Magdalena Kozak: Filozofia dialogu i relacji jako filozofia przyszłości 

21.02.2022 - dr Jacek Poznański SJ: Ekologia: ideologia, moda, konieczność? 

14.03.2022 - dr Jarosław Kucharski: Kłamstwa codzienne - spojrzenie etyczne 

25.04.2022 - mgr Jakub Pruś: Jak rozpoznawać i oceniać argumenty? 

23.05. 2022 - dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK: Transhumanizm - ulepszanie człowieka, fikcja czy rzeczywistości? 

6.06. 2022 - dr Robert Grzywacz SJ: Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie człowiek... - O różnych przejawach antropologicznego rozdźwięku między realną a deklarowaną hierarchią wartości.