Ambasador marki

Wzorem lat przednich Biuro Promocji zaprasza do współpracy studentów, którzy chcą przeprowadzić spotkanie promujące Akademię Ignatianum w Krakowie w szkole średniej, której są absolwentami.

Zadania studenta:

  • umówienie spotkania

  • przeprowadzenie spotkania (omówienie prezentacji multimedialnej, udzielnie odpowiedzi na pytania zadane przez maturzystów)

Wsparcie ze strony Biura Promocji/ uczelni:

  • zaopatrzenie studenta w materiały informacyjne, gadżety i prezentację multimedialną

  • szkolenie dotyczące prowadzenia prezentacji

  • delegacja, zwrot kosztów transportu

  • zaświadczenie o pracy na rzecz uczelni