Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Artykuł o filozofii w jezuickim ośrodku w Krakowie w XX i XXI wieku


Artykuł o filozofii w jezuickim ośrodku w Krakowie w XX i XXI wieku

 

W niedawno wydanej trzytomowej, monumentalnej publikacji pt. Historia filozofii ukazał się artykuł poświęcony filozofii uprawianej przez jezuitów w XX i na początku XXI wieku w Polsce zatytułowany „Krakowski ośrodek filozoficzny jezuitów” autorstwa Jacka Poznańskiego SJ. Redaktorzy całości, ks. prof. Stanisław Janeczek i dr Anna Starościc napisali w „Przedmowie”: „Odpowiednio do pierwszorzędnego ukierunkowania niniejszej serii, czyli jej użyteczności najpierw w uczelniach katolickich, wyakcentowano problematykę filozofii związanej z kulturą chrześcijańską czy też nią inspirowaną, ale też ją przecież współtworzącą. Jej rolę - jako filozofii rzekomo wtórnej wobec osiągnięć przeszłych - często jednak, jeśli nie pomija się w ujęciach syntetycznych, to przynajmniej stanowczo zbyt często traktuje się zdawkowo. Tymczasem - jak to się stara pokazać ciąg artykułów omawiających ten typ filozofowania w kilku nieprzypadkowo dobranych ośrodkach akademickich, a więc w Lublinie (ks. Janeczek), Warszawie (ks. Jan Krokos), i Krakowie (Kamil Trombik i Jacek Poznański SJ) - ujawnia się ona jako nurt intelektualnie żywy, odważnie wykorzystujący osiągnięcia filozofii współczesnej, stąd też zróżnicowany w odniesieniu do tradycji filozoficznych, a przy tym legitymujący się poważną liczbą osiągnięć. Uniknął on ideologicznego ‘ukąszenia’ w dobie autorytarnych rządów, a i dzisiaj wydaje się szczęśliwie bronić przed różnymi formami filozoficznej poprawności, ograniczającej swobodę badań, przez co może być poważnym partnerem we współczesnym dyskursie filozoficznym, zwłaszcza że - jeśli redaktorom wolno oceniać - odznacza się on dobrą jego znajomością i dużą kulturą metodologiczną”. (S. Janeczek, A. Starościc, "Przedmowa", w: Historia filozofii. Tom I. Style filozofowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 26).