Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Asystenci osób niepełnosprawnych poszukiwani!


05.10.2020

Asystenci osób niepełnosprawnych poszukiwani!


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do pełnienia roli asystenta osób niepełnosprawnych, będących studentami AIK.

Rolą asystenta jest pomoc osobie niepełnosprawnej w samodzielnym funkcjonowania na terenie uczelni.

Pomoc ta zależy od rodzaju niepełnosprawności studenta i może polegać np. na:

 

-  przepisywaniu notatek z wersji papierowej na elektroniczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;

-  pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych i przemieszczaniu się po terenie budynku uczelni,

- pośredniczeniu w kontakcie niepełnosprawnego studenta z prowadzącym zajęcia i innymi pracownikami uczelni,

- innej formy wsparcia ustalonej przez asystenta w porozumieniu z niepełnosprawnym studentem.

Preferujemy zgłoszenia osób będących studentami AIK, ale osoby spoza naszej uczelni, chcące pełnić tę rolę również są mile widziani.

 Asystent osoby niepełnosprawnej za swoją usługę otrzymuje wynagrodzenie (stawka godzinowa)
i jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Zakres usług oraz wymiar czasu pracy asystenta uzależniony jest od potrzeb określonych przez osobę niepełnosprawną, które każdorazowo ustalane są z Biurem Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się na adres: bon@ignatianum.edu.pl