12.06.2019

Dr Jacek Bielas 13.06.2019r. - zmiana terminu dyżuru


Dyżur Dyrektora Instytutu Psychologii dra Jacka Bielasa zostaje przeniesiony z dnia 13.06.2019 roku na 14.06.2019 roku, godz. 12.30-13.30.