Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Dyskusja wokół książki prof. Adama Jonkisza na łamach „Roczników Filozoficznych”


Dyskusja wokół książki prof. Adama Jonkisza na łamach „Roczników Filozoficznych”

W najnowszym numerze Roczników Filozoficznych (Tom  LXIX,  numer 4 na 2021r.)  ukazujących się pod kuratelą Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zamieszczono obszerną dyskusję wokół ostatniej książki prof. Adama Jonkisza, „Pytania i odpowiedzi. Ujęcie teoriomnogościowe, Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2021. 

Swoje teksty do tej dyskusji przygotowali: 

prof. Anna Brożek, „Pytania w opisie analitycznym. Logika erotetyczna z metodologicznego punktu widzenia”,  

prof. Jacek Wojtysiak, „Kilka wątpliwości co do Adama Jonkisza teorii pytań” 

prof. Marek Leśniak, „Czy da się pominąć ontologię? Uwagi na marginesie Pytań i odpowiedzi Adama Jonkisza”  

prof. Adam Jonkisz, „Logiczne ujęcie pytań i odpowiedzi. Uwagi merytoryczne i metodologiczne”  

Logiczna teoria pytań jest specjalnością polską. Jej podstawy zbudował jeszcze przed II wojną światową Kazimierz Ajdukiewicz, a później w różnych kierunkach rozwijali ją m.in. Tadeusz Kubiński, Leon Koj, Antoni B. Stępień, Andrzej Wiśniewski, Jacek J. Jadacki i Anna Brożek. Dyskutowana książka Adama Jonkisza wpisuje się w tę szacowną tradycję, a zarazem proponuje oryginalne i całościowe ujęcie teorii pytań.” (Jacek Wojtysiak)