05.09.2019

Dyżur Dyrektora Instytutu dra Jacka Bielasa - 10.09.19


Dyżur Dyrektora Instytutu Psychologii, Pana dra Jacka Bielasa w czasie trwania sesji egzaminacyjnej, odbędzie się we wtorek 10 września 2019 r. w godz. 15.00-16.00, pok. 346.