Strona główna Uczelnia Komunikaty Dyżury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


03.03.2021

Dyżury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


UWAGA!

OD DNIA 18 LUTEGO 2019 R., (PONIEDZIAŁEK), PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ZOSTAJE PRZENIESIONA DO POKOJU NR 306.

 

DYŻURY

PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ AIK

(w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021)

 

Uwaga: dyżury odbywają się w okresie pracy AIK

 

  - I -

Konsultacje on line/telefoniczne przeznaczone dla:

·       wszystkich Studentów i Doktorantów AIK, w tym także dla Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnością,

·         słuchaczy studiów podyplomowych,

·         a także dla Pracowników Naukowych AIK.

       

1.      dr Magdalena Ciechowska (pedagog, logopeda)

po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: magdalena.ciechowska@ignatianum.edu.pl lub poprzez czat (Teams) zaproponowane zostanie spotkanie on-line (termin spotkania do uzgodnienia indywidualnego) lub zostanie podany nr telefonu według uznania danej osoby

 2.      dr Ewa Dziewońska (terapia rodziny, poradnictwo psychologiczne, kryzysowe i zawodowe, członek Naukowej Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

termin dyżurów wtorek godz.  15.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu poprzez pocztę elektroniczną: ewa_dziewońska@wp.pl

3. dr Aleksandra Pohl (psycholog, psychoterapeuta, poradnictwo psychologiczne)

po wcześniejszym kontakcie e-mailowym na adres aleksandra.pohl@ignatianum.edu.pl zaproponowane zostanie spotkanie on-line (termin spotkania do indywidualnego uzgodnienia) 

4. dr Anna Seredyńska (psychoterapia krótkoterminowa, poradnictwo)

wtorek, godz.: 13.00-14.15, po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: anna.seredynska@ignatianum.edu.pl zaproponowane zostanie spotkanie on-line (Teams)

 

- II –

Konsultacje on line/telefoniczne przeznaczone dla:

·         wszystkich Studentów i Doktorantów AIK, w tym także dla Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnością,

·         słuchaczy studiów podyplomowych.

5. dr Agnieszka Krawczyk (psycholog kliniczny, poradnictwo psychologiczne)

po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: agnieszka.krawczyk@ignatianum.edu.pl zaproponowane zostanie spotkanie on-line (Teams)