Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Konferencje/spotkania Dzień Testów - 31.05.2022 godz. 9.00 - 12.00, pokój 012


15.03.2022

Dzień Testów - 31.05.2022 godz. 9.00 - 12.00, pokój 012


Akademickie Biuro Karier AIK

zaprasza na

Dzień Testów

we wtorek 31.05.2022  w godzinach 9:00- 12:00

Miejsce:  parter, pokój 012, Budynek Główny

 

Skorzystaj z szerokiej oferty testów i kwestionariuszy z zakresu doradztwa zawodowego:

 

  • Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji KWP
  • Test Kotwice Scheina Kwestionariusz Moja kariera
  • Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-61
  • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych
  • Test samooceny – „Gra Towarzyska”
  • Możliwość uzyskania linków do testów online:
  1. Indykator wzorców kariery
  2. Kwestionariusz zachowań społecznych
  3. Kwestionariusz uzdolnień
  4. Skala postaw przedsiębiorczych

Link:https://forms.office.com/r/EjhWexY4aB

Wypełnij i umów się na konsultacje

 ZAPRASZAMY!

 

Wykład jest skierowany WYŁĄCZNIE do studentów 2 ostatnich lat studiów.

Wymagane uzupełnienie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektów dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/

Adres: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, Budynek Zofijówka, pokój 11 (I piętro) z dopiskiem ABK

Dokumenty będzie można uzupełnić również na miejscu.

Dodatkowe informacje: kamila.golab@ignatianum.edu.pl