Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty Elektroniczne Karty Obiegowe dla studentów, którzy planowo powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego


08.06.2021

Elektroniczne Karty Obiegowe dla studentów, którzy planowo powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego


Szanowni Studenci,
Informujemy, iż do dnia 11 czerwca 2021 roku w systemie USOS zostaną wydane Elektroniczne Karty Obiegowe dla studentów, którzy planowo powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego.
Do dni:
  • 24 czerwca 2021 roku - dla Studentów Wydziału Pedagogicznego, oraz
  • 21 czerwca 2021 roku - dla Studentów Wydziału Filozoficznego
za pośrednictwem obiegówek zostanie zweryfikowane uregulowanie Państwa zobowiązań w zakresie: należnych i wymaganych opłat, zaliczenia praktyk przewidzianych programem studiów oraz rozliczenia z Biblioteką. Bardzo prosimy do dnia 21 czerwca (Wydział Filozoficzny)/24 czerwca (Wydział Pedagogiczny) 2021 roku w Elektronicznych Kartach Obiegowych udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące: udziału w monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz otrzymywania informacji marketingowych.
Proszę odpowiedzieć tylko Tak lub Nie oraz podać adres e-mail (jeśli na któreś z pytań odpowiedź będzie pozytywna). Poniżej, znajduje się instrukcja odpowiadania na pytania umieszczone w obiegówkach.
 

Centrum Obsługi Studenta AIK