Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Filozoficzne Koło Naukowe Eidos (FKNE)


Filozoficzne Koło Naukowe Eidos (FKNE)

Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii

Opiekun naukowy: dr Jarosław Kucharski

Prezes: Wojciech Żak

Działalność dotyczy:

FKNE jest inicjatywą studencką, która ma na celu zgłębianie ogólnych zagadnień z zakresu filozofii ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej antropologii filozoficznej. Koło jest otwarte na ujęcia z różnych perspektyw filozoficznych. W ramach Koła jest możliwe podejmowanie projektów interdyscyplinarnych, jednak perspektywa, którą podkreśla, jest głównie filozoficzne i wymaga kompetencji z tego zakresu. Celem nadrzędnym Koła jest nastawione na rozwój studenta pogłębianie wiedzy z zakresu filozofii oraz tej, związanej z dziedzinami naukowymi wpływającymi na kształt debat filozoficznych.

Działalność Koła ma charakter badawczy, skupiający w sobie dyskusje, wspólne analizy tekstów, wykłady oraz inne aktywności służące pogłębianiu wiedzy w wyznaczonym zakresie. Inne aktywności Koła dotyczą organizowania różnych wydarzeń, np. debat lub wykładów z udziałem gości. Koło przewiduje aranżację inicjatyw, w których mogą wziąć udział osoby niezaangażowanie.

Liczba członków: 3