Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Fundacja Sustinae - logopeda (min. uzyskany lic.), pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, opiekuna medycznego.


15.02.2021

Fundacja Sustinae - logopeda (min. uzyskany lic.), pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, opiekuna medycznego.


 

Obecnie szukamy do zespołu logopedy (min. uzyskany lic.), pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, opiekuna medycznego.

Zakres działań:

1) Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji;
 • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych;
 • wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.

2) Interwencje i pomoc w życiu w środowisku i rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;
 • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.

3) Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia dziecka z niepełnosprawnością, w tym wsparcie i trening:

 • umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością;
 • w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza;
 • w zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania.
 • w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.

4) Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych w celu umożliwienia rodzicom

 • załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;
 • załatwienia spraw urzędowych;
 • dbania o własne zdrowie;
 • odpoczynku

5) Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola, szkoły, przy pisemnej zgodzie opiekuna prawnego.

Usługi prowadzone są 7 dni w tyg. w godz. 7-19 (w dużej mierze szukamy osób, które są dyspozycyjne popołudniami oraz w weekendy). Osobie świadczącej usługi przysługuje refundacja kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

W ramach realizowanego zadania istnieje również możliwość odbycia praktyk studenckich. 

Pozdrawiam serdecznie,

Aneta Duch

Fundacja Sustinae

 

tel. +48 883 340 209

e-mail: aneta.duch@fundacjasustinae.org

www.fundacjasustinae.org

https://www.facebook.com/sustinae