09.01.2020

Informacja Dziekana w sprawie Ankiet - semestr zimowy 2019/20


W związku ze zbliżającym się końcem semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020, bardzo prosimy o wypełnienie (w formie elektronicznej) ankiet oceniających pracę poszczególnych wykładowców w bieżącym semestrze.

Ankiety będą dostępne w wirtualnej uczelni w dniach 13 stycznia – 24 stycznia 2020 roku.

Wypełnienie wspomnianych ankiet jest dla nas bardzo ważne, ponieważ stanowi źródło informacji o sposobie prowadzonych zajęć i może się przyczynić do poprawy jakości kształcenia na naszym Wydziale. Bardzo proszę o przemyślane i rzetelne oceny.

 

Ankiety są ANONIMOWE, zaś każdy z ocenianych wykładowców zapoznaje się jedynie z wynikami zbiorczymi.

Prosimy również o wypełnienie ankiet oceniających pracę pracowników administracyjnych Sekretariatu Wydziału Filozoficznego oraz Władz Wydziału i Instytutów.