26.04.2021

Informacje z Kircher Network


  • Powstają dwa nowe klastry programu Higher Education for Social Transformation in Europe

 

W ramach Kircher Network przedstawiono propozycje utworzenia i rozwijania dwóch nowych grup badawczych. Jedna z nich przyjęła nazwę: „Humanization in Health”, druga – „Secularization in Europe”. Poniżej opisy tych dwóch grup. Zachęcamy do przyłączenia się do tych inicjatyw.

Zachęcamy również do zgłaszania chęci współpracy w ramach dotychczas działających grup badawczych Kircher Network: 1. Ecology and Environmental Challenges; 2. Economy, Poverty and Ethics; 3. Christian Muslim Relations; 4. Dialogue Science and Religion; 5. Ignatian Studies; 6. Anthropology; 7. Migrations and Refugees. Więcej informacji: https://kirchernetwork.org/projects/hest/

 

Kontakt: jacek.poznanski@ignatianum.edu.pl

 

  1. HEST NEW PROJECTS PROPOSALS - HUMANIZATION OF HEALTH
  2. HEST NEW PROJECTS - SECULARIZATION IN EUROPE

 

  • Kircher Network Online Lecture Series

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji wykładów badawczych online (jeden lub serię dwóch-trzech), które będą promowane przez Kircher Network wśród pracowników i studentów wszystkich 29 jezuickich uczelniach akademickich w Europie i na Bliskim Wschodzie. Może to być dobry sposób, aby dać się poznać międzynarodowej społeczności badaczy z jezuickich uczelni, którzy w przeważającej większości są filozofami,  teologami, religioznawcami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: jacek.poznanski@ignatianum.edu.pl

 

  • Jezuickie Wydziały Kircher Network wśród najlepszych na świecie

 

Według QS World University Rankings 2021, jednego z najbardziej prestiżowych rankingów uczelni wyższych, dwie instytucje członkowskie Kircher Network, osiągnęły przez trzy następujące po sobie lata miejsca pomiędzy 51 a 100 w obszarze badań „Theology, Divinity and Religious Studies”. Są to Wydział Teologiczny Uniwersytetu Comillas w Madrycie oraz The Loyola Institute – wydział teologiczny uniwersytetu Trinity College w Dublinie.

 

  • Nowe czasopismo filozoficzno-teologiczne

 

Zeitschrift für Theologie und Philosophie / Journal of Theology and Philosophy  powstał jako wspólne przedsięwzięcie trzech jezuickich uczelni: Wyższej Szkoły Filozofii w Monachium, Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Innsbrucku oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej Sankt Georgen w Frankfurcie nad Menem. Jest to specjalistyczny kwartalnik internetowy, który posiada także edycję drukowaną. Przedsięwzięcie kontynuuje tradycję dwóch bardzo zasłużonych periodyków, które zakończyły już swoją działalność: Theologie und Philosophie (ThPh) Zeitschrift für Katholische Theologie (ZKTh). W czasopiśmie można publikować w językach angielskim i niemieckim artykuły oraz recenzje. Strona internetowa: https://ztp.jesuiten.org/ojs2/index.php/ZTP