Strona główna Stypendia Komunikaty Instrukcja składania wniosków stypendialnych


28.09.2021

Instrukcja składania wniosków stypendialnych


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rozpoczyna się nabór składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/2022. Dotyczy to naboru na niżej wymienione świadczenia stypendialne:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium rektora;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomoga.

[WAŻNE] przed złożeniem wniosku stypendialnego, obowiązkiem studenta/doktoranta jest zapoznanie się z regulaminem przyznawania świadczeń stypendialnych oraz załącznikami do niniejszego regulaminu. Wszystkie te dokumenty znajdują się na stronie: www.ignatianum.edu.pl/artykul/akty-prawne15

Szczegółowe wymagania formalne, które musi spełnić student/doktorant składający wniosek, znajdują się na stronie www.ignatianum.edu.pl/stypendia w poszczególnych zakładkach. Jeżeli treść ze strony www. będzie dla Państwa niezrozumiała/niejasna, proszę o kontaktowanie się na specjalnie do tego wyznaczoną skrzynkę e-mail: stypendia@ignatianum.edu.pl.  Proszę o pisanie wiadomości jedynie ze skrzynek e-mail z domeny @student.ignatianum.edu.pl. Wiadomości wysyłane z prywatnego adresu e-mail, nie będą odczytywane.

 

Wnioski o wyżej wskazane świadczenia stypendialne należy składać dwuetapowo:

1. Najpierw za pośrednictwem systemu USOSweb,

2. Następnie (po rezerwacji terminu przez portal Booksy) do Centrum Obsługi Studenta (pokój 103) należy przynieść wygenerowany z systemu wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Instrukcja składania wniosków w systemie USOSweb

 

Terminy składania wniosków w październiku 2021 r.:

I. socjalnego:

a) rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września 2021 roku do 8 października 2021 roku;

b) składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 4 października do 11 października 2021 roku.

 

II. rektora i dla osób niepełnosprawnych:

a) rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 18 października 2021 roku;

b) składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 13 października do 21 października 2021 roku.

 

Termin składania wniosków stypendialnych od listopada 2021:

Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca.
Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę. Wniosek o przyznanie zapomogi złożony po 10 dniu miesiąca zostanie rozpatrzony w nstępnym miesiącu po złożeniu wniosku.