Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Psychologii Komunikaty Instytut Psychologii AIK jako pierwszy w Polsce utworzył Katedrę Psychologii Sądowej i Psychokryminologii


26.05.2021

Instytut Psychologii AIK jako pierwszy w Polsce utworzył Katedrę Psychologii Sądowej i Psychokryminologii


Badania prowadzone przez Katedrę Psychologii Sądowej i Psychokryminologii tworzą wspólny program, zbudowany wokół różnych aspektów związanych z teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar. Badania w ramach Katedry koncentrują się zarówno na zagadnieniach teoretycznych: teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak np.: metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Uwaga Katedry skupiona jest również na instytucjach kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem Katedry jest analiza różnorodnych rozwiązań w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. W obszarze zainteresowań naukowo - badawczych pracowników Katedry znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych,  a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.                                                          

Program specjalności psychokryminologia obejmuje szeroki zakres kursów z pogranicza prawa i psychologii. Studenci dowiadują się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, w praktyce psychiatrii sądowej, i w działalności penitencjarnej. Zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy zaburzeń zachowania jednostki, w szczególności człowieka przekraczającego normy prawne (oskarżonego, podejrzanego), zachowania ofiary, wiarygodności składanych zeznań przez świadków i wyjaśnień podejrzanych, dysfunkcji systemu rodzinnego (agresja, przemoc, uzależnienia, kryzys rozwodowy, zachowania antyspołeczne członków rodziny), zachowań suicydalnych oraz specyfiki diagnozy nieznanych sprawców przestępstw (profilowanie) i osób osadzonych w warunkach izolacji. Poznają też zasady zastosowania form pomocy psychologicznej i prawnej w obszarze psychokorekcji zachowania jednostki i rodziny. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w ramach Katedry utworzone zostało Koło Naukowe Psychokryminologii, które zrzesza studentów zaciekawionych wiedzą z pogranicza prawa i psychologii.            Pracownicy Katedry to osoby – o przygotowaniu psychologicznym, prawniczym i pedagogicznym, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne. Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem Katedry Psychologii Sądowej i Psychokryminologii jest organizacja interdyscyplinarnej konferencji naukowej oraz powstanie monografii pod redakcją jej pracowników.

           

Pracownicy Katedry Psychologii Sądowej i Psychokryminologii AIK:

Dr Krzysztof Nowakowski – Kierownik Katedry

Dr Kaja Szarras – Kudzia

Dr Sylwia Przewoźnik

 

                                                                                             

 

Dr Sylwia Przewoźnik