"Jezuicki" grant NPRH dla prof. Jacka Surzyna

Na samym początku jezuickiego jubileuszu, Roku Ignacjańskiego, dotarła do nas bardzo miła, naukowa informacja. Pracownik Instytutu Filozofii, dr hab. Jacek Surzyn, otrzymał informację o przyznaniu przez Ministra finansowania jego projektu w ramach konkursu w module Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pan Profesor jest kierownikiem trzyletniego projektu „Francisco Suarez "Dysputy metafizyczne. I-XI". Wstęp, przekład, opracowanie, słownik terminów łacińsko-polski, polsko-łaciński” (nr 22H 20 0066 88; finansowanie: 126 650,00zł – według danych na stronie NPRH). Dzięki realizacji projektu polskie środowisko naukowe otrzyma solidne opracowanie bardzo ważnego dzieła jezuickiego Francisco Suareza.