25.03.2021

Kampania społeczna "Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi"


Kampania dotyczy języka niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla jej potrzeb opracowana została publikacja na temat kierunków i rekomendacji dotyczących języka niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednym z jej współautorów jest Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin J. Jabłoński z Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie: