Strona główna Instytut Neofilologii Katedry Katedra Nauk o Literaturze


Katedra Nauk o Literaturze

 

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

KONTO ORCID

Kierownik

dr hab. Krystyna Zabawa, prof. UIK

krystyna.zabawa@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4873-839X

Prof. UIK

dr hab. Gerard Kilroy, prof. UIK

gerard.kilroy@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9240-6555

Adiunkt

dr hab. Grażyna Branny

grazyna.branny@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-4169-3531

Adiunkt 

dr Jolanta Rzegocka

jolanta.rzegocka@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-8810-2444

Adiunkt

dr Dominika Ruszkiewicz

dominika.ruszkiewicz@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-7809-587X

 Adiunkt

dr Sylwia Wojciechowska 

sylwia.wojciechowska@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-7390-6952
Asystent mgr Magdalena Panz-Sochacka

magdalena.panz-sochacka@ignatianum.edu.pl

 

 

Katedra Nauk o Literaturze została utworzona w październiku 2019 roku w rezultacie powstania Instytutu Neofilologii.

Zainteresowania badawcze członków Katedry mieszczą się w następujących obszarach:


- literatura i kultura późnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem poezji Geoffreya Chaucera, Roberta Henrysona oraz Williama Dunbara;
- badania nad Szekspirem, szczególnie w kontekstach religijnych;
- angielska poezja XVI i XVII wieku;
- literatura i kultura brytyjska 1660-1830, ze szczególnym uwzględnieniem  rozwoju piśmiennictwa i druku, almanachów i periodyków, literatury autorstwa kobiet oraz dziejów gatunków literackich;
- powieść angielska XIX i XX wieku;
- badania nad Conradem;
- brytyjski i polski modernizm;
- pamięć zbiorowa w literaturze amerykańskiego Południa, afro-amerykańskiej i indiańskiej;
- współczesny dramat brytyjski, teoria dramatu, kulturowe teorie przekładu;
- klasyczne i średniowieczne echa w literaturze współczesnej;
- literatura dziecięca.


The Department of Literary Studies was created in October 2019 as a result of creating the Institute of Modern Languages.


Our research interests are in the following areas:
-literature and culture of the late Middle Ages, with particular emphasis on the poetry of Geoffrey Chaucer, Robert Henryson and William Dunbar;
- Shakespeare studies, especially the religious ideas;
- 16th and 17th century English poetry;
- British literature and culture, 1660-1830, with current research focusing on print culture, almanacs and periodicals, literature by women, and genre studies;
- the 19th and 20th century novel;
- Conrad studies;
- British and Polish modernism;
- collective memory in literature of the American South, African American and Native American literature;
- contemporary British drama, theory of drama, cultural translation theories;
- classical and medieval reminiscences in contemporary literature;
- children’s literature.