Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Kierunek filozofia prowadzony przez Instytut Filozofii posiada zagraniczną akredytację dla programów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich


Kierunek filozofia prowadzony przez Instytut Filozofii posiada zagraniczną akredytację dla programów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich

Kierunek filozofia prowadzony przez Instytut Filozofii posiada zagraniczną akredytację dla programów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich wydaną przez AVEPRO (Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties Accreditation) 13 września 2018 roku na okres 5 lat. Agencja ta znajduje się w zbiorze oficjalnie uznanych przez Państwo Polskie instytucji akredytujących, które są istotne dla umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Zob. „Katalog kwalifikowanych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.