Koło Filmowe POWIĘKSZENIE

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Opiekun naukowy: †Dr Urszula Tes

Od semestru letniego 2021/2022 pełniącym obowiązki opiekuna Koła Filmowego Powiększenie jest dr Dariusz Grzonka

Prezes: Tomasz Śmigla

Działalność dotyczy:

Główną misją Koła jest propagowanie wiedzy o współczesnej kinematografii światowej. Poszczególne spotkania tegorocznego cyklu zostały ujęte w pojemnej formule „trudnego dorastania” rozumianego jako poszukiwanie sensu niezależnie od generacyjnych przynależności, kulturowych orientacji i życiowych preferencji. Widzieć i zrozumieć, oglądać i poczuć, pośród wizualnych metafor otwiera się przestrzeń interakcji, do których Zapraszamy wszystkich, dla których film nie jest tylko zamkniętym dziełem, ale otwartą formuła opowiadania o świecie.

Liczba członków: 17