07.10.2021

Konferencja fenomenologiczna na Wydziale Filozoficznym AIK


Instytut Filozofii AIK we współpracy z IFiS PAN organizuje w dn. 11-13 X 2021 międzynarodową konferencję naukową pt. „(Ir) relevance of Phenomenology?/ (Im) pertinence de la phénoménologie?”. W świetle pytania o aktualność fenomenologii zostaną zaprezentowane wyniki badań współczesnych fenomenologów z kraju i z zagranicy. Na przedłużeniu referatów, w ostatnim dniu konferencji przewidziana jest sesja posterowa młodych badaczy, workshop "Phenomenology and Psyche” oraz dyskusja wokół książki o idei sprawiedliwości w filozofii.

Z racji pandemii musimy ograniczyć ilość zainteresowanych tematyką słuchaczy na żywo, ale w formie online można brać udział po zarejestrowaniu się na stronie: ignatianum.edu.pl/phen (Participation). Tam również znajdą Państwo wszystkie szczegóły dot. programu oraz zaproszonych Gości i zasad bezpieczeństwa.