Konferencja w 5. rocznicę śmierci o. prof. Romana Darowskiego SJ

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową W kręgu myśli o. Prof. Romana Darowskiego SJ. W 5 rocznicę śmierci.  Konferencja odbędzie się 18 stycznia (wtorek) na platformie Webex. Początek o godz. 14.00. Konferencja będzie transmitowana na kanale youtube AIK. 

O. Prof. Roman Darowski (1035-2017) był znanym historykiem filozofii jezuitów w Polsce. Pełni trzykrotnie funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Był zasłużonym wykładowcą na tymże Wydziale oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Był także członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. 

Od początku lat 70. XX o. Darowski uprawiał antropologię filozoficzną. Syntezę swoich poglądów przedstawił dopiero w 1995 w monografii Filozofia człowieka. Zarys problematyki (2015, wyd. 5). W swojej refleksji Darowski wychodził z tradycji arystotelesowsko-tomistycznej nawiązując do jej nurtu esencjalistycznego i egzystencjalnego. W analizie fenomenu człowieka uwzględniał również perspektywę personalizmu oraz filozofii dialogu. 

Od połowy lat 70. XX wieku zainteresowania o. Darowskiego coraz wyraźniej zaczęły się skupiać na filozofii jezuitów w dawnej Polsce. Poglądy tych filozofów poddawał krytycznej analizie w kontekście dziejów filozofii oraz ówczesnych uwarunkowań polityczno-społecznych. W zasadzie zajmował się badaniami analitycznymi (biogramy, faktografia), choć dążył do stworzenia syntezy. Najważniejsze jego dzieła to, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku (Kraków 1994), Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku (Kraków 1998), Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy i słownik autorów (Kraków 2001), Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku. Próba syntezy. Słownik pisarzy i wykładowców. Antologia tekstów (Kraków 2013).