Strona główna Uczelnia Komunikaty Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego


26.03.2021

Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego


Kapituła Konkursu już po raz siódmy będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki. 

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2020 r. Spośród nich Kapituła Konkursu wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 r. Autor jednej z prac, uznanej przez kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali.

Książki należy zgłaszać do 15 maja 2021 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do niej należy dołączyć również zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Dzieła można zgłaszać w formie tradycyjnej lub elektronicznej na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

 

Więcej szczegółów pod adresem: www.nagroda.kotarbisnkiego.uni.lodz.pl