Kontakt

Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26 (budynek Zofijówka, pok. 7 i 11)

31-501 Kraków

tel. 12 39 99 610

e-mail: biuroprojektow@ignatianum.edu.pl

 

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, godz. 9–15