Kontakt

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

tel. 12 39 99 510

e-mail: centrum@ignatianum.edu.pl