Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się w pokoju nr 207, w Budynku Głównym, na II piętrze.

 

  • Kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Ks. dr Jacek Prusak SJ

jacek.prusak@ignatianum.edu.pl

  • dr Magdalena Ciechowska (pedagog, logopeda)

magdalena.ciechowska@ignatianum.edu.pl

  • dr Ewa Dziewońska (terapia rodziny, poradnictwo psychologiczne, kryzysowe i zawodowe, członek Naukowej Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

ewa.dziewonska@ignatianum.edu.pl

  • ks. prof. dr hab. Stanisław Głaz (poradnictwo duszpasterskie i psychologiczne)

stanislaw.glaz@ignatianum.edu.pl

  • dr Anna Seredyńska (psychoterapia krótkoterminowa, poradnictwo)

anna.seredynska@ignatianum.edu.pl

  • ks. dr Mateusz Pawłowski SJ (psychoterapia krótkoterminowa - poradnictwo w obszarach: wahania nastroju, depresja, problemy związane z życiem seksualnym)

mateusz.pawlowski@jezuici.pl

  • ks. dr Jerzy Smoleń (psycholog, psychoonkolog, poradnictwo psychologiczne i duszpasterskie)

jerzy.smolen@ignatianum.edu.pl

  • dr Agnieszka Krawczyk (psycholog kliniczny, poradnictwo psychologiczne)

agnieszka.krawczyk@ignatianum.edu.pl