Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Maturzyści z Kielc w murach naszej Alma Mater


21.12.2023

Maturzyści z Kielc w murach naszej Alma Mater


15 grudnia 2023 r. nasza Uczelnia gościła maturzystów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki. Trzydziestoosobowa grupa licealistów wraz ze swymi opiekunami - Panią Anną Pietrzyk, Panią Heleną Kępą oraz ks. Arturem Płazińskim - uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Promocji UIK, przy współudziale Sekcji ds. Promocji i e-Informacji, działającej przy Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK.

Studentka III roku pedagogiki ogólnej, Adrianna Kosmala, z wielkim zaangażowaniem przedstawiła działalność naszej Uczelni z punktu widzenia osoby studiującej. Ukazała Ignatianum jako miejsce integralnego rozwoju człowieka, zarówno intelektualnego, duchowego, społecznego, jak i artystycznego. Podkreśliła, że oprócz studiów kierunkowych działają na Uczelni liczne koła naukowe, radio Stacja 4, duszpasterstwo akademickie WAJ, dzięki czemu każdy może rozszerzać swoje zainteresowania, pasje i talenty. Wyakcentowała indywidualne podejście wykładowców UIK do studentów oraz życzliwe relacje między studentami. Adrianna Kosmala wskazała na radość z uczestnictwa w różnych formach promocyjnych UIK.

W dalszej części spotkania dr Monika Kowalczyk z Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa wygłosiła wykład konwersatoryjny pod tytułem “Różne sposoby wyjaśniania świata w kulturze europejskiej – mit, filozofia, chrześcijaństwo”. Uczniowie chętnie włączali się do rozmowy kierowanej, wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę i otwierając się na nowe perspektywy poznawcze.  

Studentka Adrianna Kosmala zaprowadziła przybyłych gości do Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów oraz studenckiego radia akademickiego Stacja 4. Uczniowie zwiedzili czytelnię i zapoznali się z zasadami korzystania z tutejszego księgozbioru. Natomiast w radiu mogli zaobserwować, jak powstają audycje radiowe. Wielką niespodzianką dla młodzieży była możliwość wypróbowania własnych sił w nagraniu krótkiej audycji na temat wrażeń z wycieczki do Krakowa, co umożliwił Pan Wiktor Deredes, prezes koła naukowego studentów dziennikarstwa Headline i radia Stacja 4. 

Maturzyści z kieleckiego liceum wraz ze swymi opiekunami byli bardzo zadowoleni z pobytu w naszej Uczelni. Dostrzegalne było wyraźne zainteresowanie naszą Alma Mater. Warto dodać, że zarówno Studentka Adrianna Kosmala, jak i Pan Wiktor Deredas to absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach, które było reprezentowane przez przybyłą grupę młodzieży. Na zakończenie spotkania Adrianna Kosmala wyraziła nadzieję, że przynajmniej z niektórymi maturzystami zobaczy się w październiku 2024 r. w murach naszej Uczelni. Natomiast Pani Anna Pietrzyk obiecała przyjechać z kolejną grupą licealistów na Ignatianum.  

 

dr Monika Kowalczyk