Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat MOPS Kraków - praca dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością


01.03.2022

MOPS Kraków - praca dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością


Zamówienie publiczne na osobę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=150235&metka=1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane pracą polegającą na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert – szczegóły dotyczące zamówienia publicznego oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod linkiem:  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością mogą świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć wymagane usługi.

Wymagania dodatkowe to posiadanie doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

a)      Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

b)      Motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

c)      Prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,

d)      Wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.

2)      Interwencje i pomoc w życiu w środowisku i rodzinie, w tym:

a)      Pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

b)      Ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

c)      Doradztwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze strony innych instytucji,

d)      Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

e)      Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.

3)      Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia, w tym:

a)      Wsparcie i trening umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością, w tym: utrzymania higieny, zmiany opatrunków, użycia środków pomocniczych, materiałów medycznych i przedmiotów ortopedycznych,

b)      Wsparcie i trening w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza,

c)      Wsparcie i trening z zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

d)      Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.

4)      Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych, np. zmiana pieluch, pielucho majtek, w celu umożliwienia rodzicom: załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. zrobienie zakupów), załatwienie spraw urzędowych, dbania o własne zdrowie (np. wizyty u lekarza, korzystanie z rehabilitacji), odpoczynku (np. poprzez wspólne wyjście).

5)      Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola lub szkoły.

 

Specjalistyczne usługi będą świadczone na terenie Krakowa (w mieszkaniu rodziny dziecka z niepełnosprawnością bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb).

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami MOPS Kraków:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Klaudia Grzeszczuk, tel. 660 660 834 klaudia.grzeszczuk@mops.krakow.pl

- w zakresie dotyczącym procedury: Tomasz Stefański, tel. 12 616 54 69 , tomasz.stefański@mops.krakow.pl