Nagroda ekologiczna w Instytucie Filozofii

Rada Instytutu Filozofii ustanowiła w dniu 9 marca Nagrodę Dyrektora Instytutu Filozofii za pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) dotyczącą filozoficznej lub etycznej problematyki szeroko rozumianej ekologii. Nagroda będzie przyznawana studentom od roku akademickiego 2021/22.