18.05.2019

Nowy wzór Karty obiegowej od 20.05.2019r.


W związku ze zmianą trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej, studentów składających pracę dyplomową od dnia 20.05.2019 roku obowiązuje nowy wzór Karty obiegowej.