O Instytucie Filozofii w czasopiśmie FILOZOFUJ!

Aktywne poszukiwanie – Filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie

Studiować filozofię można na dwa sposoby. Można chłonąć wiedzę od wykładowców, zapamiętywać ją i odtwarzać. Można też uczyć się od innych samodzielnie zgłębiać filozoficzne problemy. Inspirowani dziedzictwem i współczesną praktyką edukacji jezuickiej, stawiamy na ten drugi model. Przyjął on konkretny kształt w naszym nowym programie studiów, który będzie obowiązywał w Instytucie Filozofii od roku akademickiego 2019/2020.

Więcej na stronie: https://filozofuj.eu/aktywne-poszukiwanie-filozofia-na-akademii-ignatianum-w-krakowie/

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2019 nr 3 (27), s. 50.